אודות המועצה

נגיף הקורונה בישראל – הנחיות משרד הבריאות

מצ"ב מסמך המפרט את הנחיות משרד הבריאות לנגיף הקורונה בישראל לקריאה לחצו כאן