אודות המועצה

נוער השרון במיטבו: מתנדבים לשמור על שמורת הטבע

פעילות מעוררת השראה מתרחשת בשמורת בני ציון. נערים מהיישובים בני ציון ובצרה מתנדבים באופן קבוע בשמורה הקטנה והיפה של בני ציון כחלק מפעילות תנועת הנוער האיחוד החקלאי, ובהכשרת רשות הטבע והגנים.מפגש בני הנוער עם הקהל והעברת מסר של חשיבות שמירת השמורה, החי והצומח שבה.

הנערים השתתפו במפגשים של רשות שמורות הטבע והגנים, שהכשירו אותם לחיזוק מנהיגות סביבתית, היכרות מעמיקה עם השמורה, וגם הפתרונות שנועדו להגן ולשמור עליה. המתנדבים גם ערכו היכרות עם הפקח האזורי, ונחשפו לעבודות שיקום השמורה שנעשות באופן שוטף.

במסגרת מהלך הסברה של רשות הטבע והגנים, בו מוצבות תחנות מידע בנקודות פריחה מרכזיות בחודשי הפריחה, שותפים בני הנוער למפגש עם הקהל והעברת מסר של חשיבות שמירת השמורה, החי והצומח שבה.

שמורת בני ציון ידועה באוצרות הטבע הקדומים שבה. אדמת חמרה, חוסמס וכורכר, המאפשרת את קיומו של מגוון ביולוגי מיוחד מאוד, כמו גם מגוון מינים אנדמיים (ייחודיים) של צומח שהולך ופוחת עם השנים.

רוצים לפגוש את המתנדבים? רוצים ליהנות מהשמורה ולעזור לנו לשמור עליה? מוזמנים להגיע בשבתות אפריל לשמורת בני ציון. הם מחכים לכם שם.