אודות המועצה

סיבה (נוספת) לגאווה

בית החינוך המשותף חוף השרון קיבל את הדירוג "ירוק" בכל הקשור לשמירה על טוהר הבחינות. הדירוג הגבוה ביותר.

שומרים על טוהר הבחינות: לאחר שבמשך שנתיים מתוך השלוש האחרונות נמצא כי שיעור המחברות הפסולות קטן מ- 1%, קיבל בית החינוך המשותף חוף השרון את הדירוג שמעיד על הוגנות התלמידים, ועל הצלחתו של בית הספר לחנך לאמינות וליושר.  אחוז המבחנים הפסולים הממוצע בשלושת המועדים האחרונים עומד על 0.06% בלבד מכלל המחברות. אחוז הזכאות לבגרות בבית החינוך המשותף עומד על 92%, כמחצית מבוגרי השנתון התנדבו לשנת שירות טרם גיוסם לשירות משמעותי בצה"ל.