אודות המועצה

סיוע לעסקים – מענק הוצאות לעצמאים בתקופת קורונה

מענק הוצאות לעצמאים בתקופת קורונה

הנחות בתשלום הארנונה בהיקף של 95% לבעלי עסקים שנפגעו באופן משמעותי ממשבר הקורונה

בעלי/ות עסקים,

אנו מבקשים להביא לידיעתכם, כי לאור משבר הקורונה, ממשלת ישראל אישרה תכנית חדשה למתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים – עד יוני 2021 לבעלי עסקים שהמחזור השנתי שלהם נמוך מ-200 מיליון שקל ואשר היקף הכנסותיהם נפגע בסדר גודל של מעל 60% – יהיו זכאים להנחה בארנונה בהיקף של 95%. הנחה בהיקף דומה תינתן גם לעסקים שמחזורם נע בין 200 מיליון שקלים ל- 400 מיליון שקלים ושנפגעו בהיקף של למעלה מ-80%.

בהתאם להנחיות, בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה ולא על ידי המועצה. ההנחה תינתן לזכאים לכך באופן אוטומטי, עם קבלת האישור מהסוכנות לעסקיים קטנים ובינוניים. בשל כך, אין צורך לפנות למועצה בבקשה להנחה זו אלא לרשות לעסקים קטנים ובינוניים.

השלבים להגשת בקשה להנחה:

 1. הגשת בקשה למענק הוצאות לעצמאיים לרשות המסים באתר בקישור הבא
 2. לאחר קבלת האישור למענק מרשות המיסים, יש להגיש אותו לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה באמצעות האתר שלהם. לכניסה לאתר לחצו כאן.
 3. על המחזיק בנכס , המבקש לקבל הנחה זו יש לפרט את פרטי הנכס שבגינו מבוקשת ההנחה וכן את פרטי הרשות המקומית שבתחומה נמצא הנכס.
 4. באחריות הסוכנות לעסקים קטנים להעביר למועצה את רשימות הזכאים להנחה.
 5. הרשות תעניק הנחה לזכאים לכך באופן אוטומטי, עם קבלת האישור ותעדכן את העסקים על כך בכתב.
 6. תקופת הזכאות למענק סיוע הינה דו חודשית , על כן לצורך קבלת הנחה בארנונה ישנו צורך בקבלת אישור זכאות חדש בגין כל תקופה עוקבת עליה מבוקשת ההנחה מארנונה.
 7. למאגר ההטבות ותוכניות הסיוע בסוכנות לעסקים קטנים – לחצו כאן

 

אנו מציעים להתחיל בהקדם את תהליך הבקשה מול רשות המיסים כדי לקבל את האישורים המתאימים בהקדם.

להלן העסקים הזכאים להנחה:

 • עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם בשנת 2019 הוא עד 200 מיליון שקלים ואשר חלה ירידה של 60% לפחות במחזור העסקאות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.
 • עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם בשנת 2019 נע בין 200 מיליון שקלים ל-400 מיליון שקלים וחלה ירידה של 80% לפחות במחזור העסקאות שלהם, ביחס לאותה תקופה אשתקד.
 • עסקים שהחלו את פעילותם לראשונה בתקופה: מיום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) עד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020) – אם יימצאו כזכאים למענק סיוע מהממשלה.

 

* הפרטים לעיל כפופים והחלטות הממשלה ולעדכוניה.

עסקים שיימצאו כזכאים להנחה כאמור:

 • יהיה עליהם לשלם את ה-5% הנותרים ואת יתר ההיטלים והאגרות ככל שחלים עליו.
 • עסקים שכבר שילמו את הארנונה בעבור יוני 2020 – ספטמבר 2020 כולל, יקבלו החזר בקיזוז חובות ארנונה המגיעים למועצה, ככל שיש.

 

אנו כאן לשירותכם בכל שאלה,

בברכה,

מועצה אזורית חוף השרון