אודות המועצה

עדכון: סגירת כביש השירות מנהרת געש עד יקום

ביום רביעי, בתאריך 19/07/17 מהשעה 23:00 ועד למחרת יום חמישי 05:00 לפנות בוקר

וביום חמישי, בתאריך 20/07/17 מהשעה 23:00 ועד למחרת יום שישי 05:00 לפנות בוקר

ייסגר כביש השירות ממנהרת געש עד יקום (כביש השירות המזרחי לכביש החוף).

נא היערכותכם בהתאם,

לשאלות וברורים ניתן לפנות למאיר דור, סגן ראש המועצה.

מוקד המועצה 09-9596580/ 5215*