אודות המועצה

עדכון: פעילות מרכז מידע שי"ל

מרכז המידע של המועצה שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) בפגרת קיץ.
המרכז ישוב לפעילות בתאריך 03.09.2017.