אודות המועצה

עונת הרחצה הרשמית במועצה נפתחת ביום שישי 12.4.19 ז' בניסן תשע"ט ומסתיימת ביום ב' 28.10.19 כ"ט תשרי ה'תש"פ.

*** הערה: ביום הבחירות 9.4.19 לא ינתנו שירותי הצלה בחוף ***

שעות רחצה חוף הים עפ"י חודשים:

הרחצה מותרת בחודש אפריל                בכל ימות השבוע    בשעות 9:00-16:00

הרחצה מותרת בחודש מאי                   בכל ימות השבוע    בשעות 9:00-17:00

הרחצה מותרת בחודש יוני                    בכל ימות השבוע    בשעות 9:00-18:00

הרחצה מותרת בחודשים יולי- אוגוסט    בכל ימות השבוע    בשעות 9:00-19:00

הרחצה מותרת בחודש ספטמבר           בכל ימות השבוע    בשעות 9:00-17:00

הרחצה מותרת בחודש אוקטובר           בכל ימות השבוע    בשעות 9:00-16:00

 

                                     הרחצה ללא מציל מסוכנת!
                       הרוחץ בים באין מציל – רוחץ על אחריותו בלבד

 

http://www.yam.org.il/