אודות המועצה

עושים סדר בנחלה

עושים סדר בנחלה

'דור המשך בנחלות'
ב"עידן הנחלה המהוונת" ההורים נדרשים לבחון את הדרך המתאימה כדי לחלק את הנחלה בין היורשים באמצעות פיצול מגרשים מהנחלה ורישום הזכויות. איך עושים את זה בצורה מיטבית ואיך מתמודדים עם הקשיים והמשברים הנלווים לתהליך המורכב הזה? עם נושאים כאלה ואחרים מתמודדים בעלי הנחלות במושבים, ולעתים הם מוצאים את עצמם חסרי אונים אל מול הסוגיות המורכבות שמתקיימות סביב הנושא. על מנת לסייע לבעלי הנחלות, הקימה המחלקה לשירותים חברתיים במועצה את פרויקט 'דור המשך בנחלות', במסגרתו הזמינה המחלקה את בעלי הנחלות ואת משפחותיהם לייעוץ מקצועי שהועבר על ידי עו"ד אביגדור ליבוביץ', מומחה בתחום הנדל"ן. בפגישות עלו נושאים הנוגעים לנחלת 'בן ממשיך' ולפיצול מגרשים ונחלות, בניית בית שני ושלישי בנחלה, שימושים חורגים, מיסים והיטלים ונושאים נוספים.

הייעוץ ניתן ללא תשלום במחלקת הרווחה, וממשיך להתקיים במשרדו של עו"ד ליבוביץ', איתו ערכנו ריאיון קצר בנושא.

באלו נושאים ניתן הייעוץ?
"הייעוץ ניתן בכל הנושאים המגוונים הקשורים להחלטות רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) בנושא 'משפחה ונחלה בעידן הנחלה המהוונת', פיצול מגרשים מנחלות, בניית בית שני ושלישי בנחלה, מיסים והיטלים, תשלומים למינהל, שימושים חורגים וחריגות בנייה, עריכת צוואות, הסכמי ממון, הסכמים בין-דוריים, תביעות בין הורים לילדים ויורשים, כתבי אישום ותביעות מצד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ורמ"י בנושא שימושים חורגים וחריגות בנייה, היוון חלקת המגורים לפי החלטה 1464 וקבלת היתרים לפל"ח (פעילות לא חקלאית)".

כיצד ניתן הייעוץ, איך פונים?
"בעלי הנחלות מזמינים את הייעוץ דרך מחלקת הרווחה במועצה".

מהי מטרת הייעוץ?
"מתן ייעוץ ראשוני והתוויית הדרך בנושאים שפירטתי. מתן פתרונות יצירתיים לבעיות בין הורים לילדים ויורשים, המלצות לביצוע, סיוע לדור המבוגר להתמודד עם מחלוקות מול הילדים בנושא חלוקת הזכויות בנחלה ועוד".

מי קהל היעד לייעוץ?

"קהל היעד הוא בעלי נחלות הדור המבוגר והדור השני, שאמורים להיות היורשים שיקבלו את הזכויות בנחלות. הגיעו אלינו לייעוץ מכל המושבים בתחומי המועצה".

מהו המצב הנדל"ני ביישובים כיום? כיצד המשפחות מתמודדות בפועל עם הבעיות?
"נושא זה מאוד רחב, אך אנסה להסביר בכמה מילים. השאיפה היא להביא לכך שבעלי הנחלות יכירו את החלטות המינהל בעידן הנחלה המהוונת, ויעשו בהן שימוש בכל הקשור לבנייה בנחלה, פיצול מגרשים, הכשרת מבנים, עריכת צוואות והסדרים עם הילדים כדי לבצע העברה בין-דורית ללא מלחמות ירושה. במקרים בהם קיימים יותר משלושה יורשים ניתן לבחון פתרון בהסכמה של חלוקת הזכויות בין היורשים במסגרת פיצול מגרשים ונחלה מפוצלת, ופיצוי כספי של יתר היורשים, וזאת כמובן גם במקרים בהם לא נותרה צוואה".

מהן הבעיות של יורשי הנחלות?

"לנוכח התהליך הסבוך של חלוקת הזכויות בנחלה בין יורשים, והעובדה כי בתהליך זה נדרשים היורשים לביצוע תשלומים גבוהים מאוד ולחבויות מס, במקרים רבים יורשים מעדיפים להותיר את הנחלה על שם ההורים ולא לבצע חלוקה של הזכויות, בדרך של פיצול מגרשים או רכישת הזכויות בנחלה המלאה על ידי אחד היורשים, או בדרך של מכירה לצד ג' (בעדיפות אחרונה), למרות שמצד הוראות רמ"י הדבר עומד בניגוד להוראות הסכם המשבצת.

"סיטואציה משפטית ומשפחתית בה החליטו היורשים להותיר את הזכויות בנחלה על שם ההורים המנוחים מבלי לבצע פעולות לחלוקת הזכויות ביניהם במועד מוקדם, מהווה כר פורה למלחמות ירושה. המציאות מצביעה על כך שככל שהזמן חולף, כך מתגברות המחלוקות, והפתרון הגרוע ביותר הוא העברת הזכויות לדור השלישי, שלעיתים אף לא הכיר את הסבא והסבתא ואין לו קשר נפשי או רגשי לנחלה או לרצון בעלי הזכויות שנפטרו לפני שנים רבות.

"יורשים נדרשים לעשות כל שניתן כדי לחלק ביניהם את הזכויות בדרך המתאימה בהקדם לאחר פטירת ההורים, כדי לשמור על שלמות המשפחה. קיימות כיום דרכים יצירתיות על ידי שימוש בהחלטות רמ"י ב'עידן הנחלה המהוונת' המאפשרות חלוקה מיטבית של הזכויות, כדי לשמור על הנחלה לדורות. במקרים בהם היורשים 'מחליטים שלא להחליט', מצאנו כי המציאות היא זו שקבעה את ההחלטות עבורם והוליכה אותם למחוזות לא רצויים, שהביאו בסופו של יום למכירת הנחלה על ידי כונס נכסים או מנהל עיזבון ולפירוק של המשפחה לדורות.

"על כן, בעלי הנחלות מתבקשים לעשות כל שניתן כדי להותיר אחריהם הוראות ברורות ליורשים כיצד לנהוג בזכויות בנחלה לאחר שילכו לבית עולמם, ובמסגרת זו להתחשב בעובדות בשטח כגון: מי גר בנחלה? האם ניתנו הבטחות בע"פ או בכתב?  צרכי היורשים, היכולת הכלכלית של היורשים וכו'".

כיצד מאפשרים למספר יורשים ליהנות מהזכויות בנחלה?

"לשאלה זו נתנו פתרון בדמות של פיצול מגרשים מהנחלה וחלוקה בין היורשים, אך לא בכל מקרה הדבר אפשרי או מתאים. חלוקת נחלה בין יורשים עשויה להביא לתקלות מס שתוצאותיהן חבויות של מאות אלפי שקלים, ויש מספר מקרים מיוחדים שיש לתת עליהם את הדעת בטרם ביצוע חלוקה, ועליהם אנחנו מדברים בפגישות הייעוץ".

מה הצפי למצב הנחלות ביישובים בעוד מספר שנים?
"בהתאם להחלטות רמ"י, קיים אופק מאוד חיובי בעולם הנחלות, בייחוד לאור החלטה 1464 שמקנה הטבות וזכויות שלא היו מוכרות עד היום. הצפי הוא לעליית ערך הנחלות בעקבות יישום החלטה 1464, וכן לאור האפשרויות שנפתחו בהחלטה זו לקיים את המטרה העליונה, שהיא הותרת הנחלה במשפחה לדורות במקום למכור אותה על ידי היורשים".

 

האם הסדר בית שלישי בנחלה כבר יצא לדרך או שהנושא עדיין נמצא בתהליכים בירוקרטיים?
"החלטה 1464 מבטלת את הצורך ברצף הבין-דורי, והיא יצאה לדרך וניתן ליישם אותה. כדי לבנות בית שלישי נפרד בנחלה יש להביא לכך שהמושב יאשר תב"ע שתקבע שלוש יחידות בשלושה מבנים, או שתאושר תב"ע מועצתית, עליה עובדים כיום במועצה".

 

חוק פיצול דירות – האם הוא נכלל בהחלטה של בית שלישי בנחלה?
"החלטה 1464 מאפשרת פיצול מגרש מנחלה בעלות של 33% + מע"מ + היטל השבחה ומס רכישה. מדובר בהפחתה משמעותית של התשלום, וקיימת כדאיות כלכלית משמעותית לביצוע התהליך, בייחוד כאשר מפוצל בית ולא מגרש. הפיצול מאפשר להותיר את הזכויות בנחלה במשפחה ולקנות ליורש נוסף מגרש או בית שיפוצל מהנחלה, ובהמשך כאשר תאושר התב"ע לשלוש יחידות נפרדות, תהיה אפשרות לפיצול מגרש נוסף מהנחלה".

 

הסדרת השימושים החורגים במושבים. האם ישנו חלון הזדמנויות להסדיר את הנושא אחת ולתמיד?
"הסדרת שימושים היא תנאי סף ליישום החלטות רמ"י, ולכן אין ברירה אלא להסדיר. כדאי מאוד להסדיר בטרם רמ"י תגיע לנחלות במוקדם או מאוחר, שכן אז התשלום יעמוד על מאות ומיליוני שקלים בגין דמי שימוש עבור תקופת העבר. יש היום חלון הזדמנויות לאור כך שהגבייה על העבר היא רק עבור 7 שנים ולא עבור כל תקופת השימוש. כאמור, מדובר על מסך שירד בקרוב מאוד, ולכן כדאי להקדים תרופה למכה ולהסדיר שימושים בהיתרים, או להשיב למצב קודם לפי ההיתר, או להרוס את הקיים".