אודות המועצה

תקלה במערכת הטלפוניה של המועצה

התקלה בטיפול

ניתן לפנות אלינו בטלפון:   077-6004004

או דוא"ל: moked@hof-hasharon.co.il

או באפליקצית חוף השרון.