ימי איסוף אשפה ופסולת גושית/גזם 

מס"ד שם ישוב פחים 1100/2 פחים טמונים גזם/פסולת גושית הערות
1 געש א,ד א,ד א,ד  
2 צוקי ארסוף א,ד א,ד א,ד  
3 ארסף א,ד   א,ד  
4 ארסוף קדם א,ד   א,ד  
5 בית יהשוע ג,ו א,ד ג,ו  
6 כפר נטר ג,ו   ג,ו  
7 תל יצחק א,ד א,ד א,ד  
8 תל יצחק - אחוזת פולג א,ד א,ד א,ד  
9 אודים ג,ו   א,ד  
10 בני ציון ב,ה א,ד ב,ה  
11 גליל ים א,ד ב,ה ג,ו  
12 חרוצים ב,ה א,ד ב,ה  
13 יקום א,ד א,ד א,ד  
14 שפיים א,ד א,ד א,ד  
15 שפיים מרכז מסחרי א,ד א,ד א,ד  
16 רשפון א,ד ב,ה ג,ו  
17 בצרה ב,ה א,ד ב,ה  
18 בית חולים - קרית שלומו   א,ד