אודות המועצה

פניית המועצה לשר הפנים בנוגע להעברת שטחים מאבן יהודה לשטח שיפוט המועצה

מועצת חוף השרון פנתה לשר הפנים בבקשה להעביר לשטחה שטחים חקלאיים משטח שיפוט מועצה מקומית אבן יהודה

מועצת אבן יהודה מבקשת לספח שטחים חקלאיים מחוף השרון לטובת פרויקטים של בינוי, על אף שבתוכנית המתאר הדבר לא אפשרי. בתגובה פנתה המועצה לשר הפנים בבקשה לספח שטחים חקלאיים שאינם בשימוש באבן יהודה לשטח שיפוט חוף השרון

 

מועצת חוף השרון פנתה בסוף חודש יוני לשר הפנים, אריה דרעי, בבקשה לספח לשטחה שטחים חקלאיים שבשטח שיפוט המועצה המקומית אבן יהודה. במכתב ששיגר ראש המועצה, אלי ברכה, נכתב כי "בשנים האחרונות ניצבת מועצת חוף השרון מול שורה של תוכניות פיתוח המאיימות על שטחי החקלאות ושמורות הטבע שבשטחה. מועצת חוף השרון מבינה ושותפה מלאה במציאת פתרונות לאומיים על קרקע חקלאית שבשטחה, אך עומדת על כך כי במסגרת הסדרת תוכניות הפיתוח יילקח בחשבון גם מעמדם של החקלאים החיים במועצה, המעבדים את האדמות לאורך עשרות שנים ומוצאים בהן את פרנסתם, לצד שמירה והגנה בלתי מתפשרת על השטחים הפתוחים של חוף השרון, המהווים את הריאה הירוקה האחרונה במטרופולין המתפתח באזורינו".

 

בהמשך המכתב לשר הפנים מצוין כי "אנו רואים בחומרה את הניסיונות והכוונות של ראש מועצת אבן יהודה, אבי הררי, לספח שטחים חקלאיים לשטח המועצה המקומית, בראשה הוא עומד, ללא כל סיבה והצדקה. מימוש כוונות אלו יעמיד בסכנה שטחים חקלאיים ופתוחים בתחום מועצת חוף השרון, ויפגע אנושות ביכולת היישובים והחקלאים להמשיך ולהתפרנס מחקלאות בשטח המדובר".

במכתבו, מסביר ברכה כי "במשך שנים רבות, וביתר שאת בשנים האחרונות, הוכח כי שטחים פתוחים שאינם מעובדים ומטופלים הופכים לשטחי הפקר ולמפגעים סביבתיים הפרוצים לפולשים ולשימושים שונים ללא היתר ובניגוד לחוק".

 

לאור הטענות הנ"ל, ומתוך דאגה הן לפרנסת החקלאים, והן מתוך אחריות לשמירת השטחים הפתוחים שבמרחב המועצה, מבקשת מועצת חוף השרון לדחות על הסף את תביעת מועצת אבן יהודה לספח שטחים חקלאיים שבשטחה, ובמקום זאת להעביר לתחום שיפוט חוף השרון שטחים חקלאיים שבשטח שיפוט אבן יהודה. "ייעודם של השטחים המבוקשים לסיפוח על ידי מועצת חוף השרון מאבן יהודה הינו חקלאי – גם בתוכנית המתאר העתידית של מועצת אבן יהודה, והיות והמדינה אינה מתכוונת לשנות את הייעוד, והיות שחקלאות כבר אינה עיסוק הנוגע לתושבי אבן יהודה, מן הראוי ששטחים חקלאיים אלה יועברו וימוקמו בתחום הרשות שתפקידה והתמחותה בשימוש יעיל בקרקעות חקלאיות, קרי המועצה האזורית חוף השרון".

שלט המציין דרך חקלאית