אודות המועצה

פעילות מוקד המועצה לאחר שעות העבודה

לאחר שעות פעילות מוקד המועצה מנותבות השיחות למוקד חיצוני הפועל 24/7,

המוסר מידע עדכני ומדווח בזמן אמת לבעלי התפקידים.

ניתן לחייג בשיחה מקוצרת למספר 5215* או 09-9596500.