אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » פרוטוקולים מליאה » פרוטוקולים מליאה 2015

פרוטוקולים מליאה 2015

פרוטוקול מליאה מס' 34
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן 

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 33
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן 

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 32
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן 

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 31
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 30
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 29
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 28
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 27
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 26
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

 

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 25
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 24
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 23
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 4
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

 

תמלול
חומר נלווה