אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » פרוטוקולים מליאה » פרוטוקולים מליאה 2017

פרוטוקולים מליאה 2017

פרוטוקול מליאה 59
סדר היום

1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 55
2 .תבר"ים
2018 תקציב. 3
4 .דוח ספקים שהשתתפו במכרזים 2017
5 .עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה 58
סדר היום

1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 56
2 .הצגת תכניות עבודה: חינוך, רווחה, שירות ומידע וגזברות
3 .תבר"ים
4 .פתיחת חשבון חדש- קרן שיקום תשתיות ביוב
5 .עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול
חומר נלווה

לחץ כאן 

פרוטוקול מליאה מס' 57
סדר היום

1 .הצגת תכניות עבודה 2018 :
א. מחלקת קיימות
ב. מחלקת רישוי עסקים, תברואה, פיקוח, תברואה ואיכות הסביבה
ג. מחלקת ביטחון
ד. ועדה לתכנון ובנייה
2 .עדכון תקציב
3 .סגירת תב"רים
4 .דוחות כספיים חצי שנתי
5 .עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול
חומר נלווה

לחץ כאן 

פרוטוקול מליאה מס 56
סדר היום

1 .מדיניות הרוכלות
2 .ועד ארסוף- מינוי
3 .גיוס מנהל אגף מוניציפלי
4 .דיווח אגרת ביוב
5 .מחיקת חובות ארנונה
6 .תב"רים
7 .עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס 55
סדר היום

1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 54
2 .ועדת גבולות אבן יהודה
3 .נציג גליל ים ברמת השרון
4 .מדיניות הרוכלות
5 .דוח ארנונה
6 .שכר רעות חזן – עוזרת אישית למנכ"לית
7 .תכנית עבודה 2018 – מנכ"לית
8 .הארכת התקשרות עם מפע"ת
9 .תב"רים
10 .עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 54
סדר היום

1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 53

2 .מדיניות רוכלות

3 .דוח רבעוני לשנת 2017

3 .דוח כספי שנתי 2016

4 .העברת הגבייה מוועד מקומי ארסוף למועצה

5 .תבר"ים – הסדרת חוף רחצה געש, סימון כבישים במועצה

7 .עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 53
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן 

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 52
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

 

תמלול
חומר נלווה

לחץ כאן 

 

פרוטוקול מליאה מס' 51
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן 

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 50
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן 

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 49
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 48
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 47
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 46
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

 

תמלול
חומר נלווה