אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » פרוטוקולים מליאה » פרוטוקולים מליאה 2020

פרוטוקולים מליאה 2020

פרוטוקול מליאה טלפונית מס' 5 27.04.20
סדר היום
הפרוטוקול

לחצו כאן

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה טלפונית מס' 6
סדר היום
הפרוטוקול

לחצו כאן 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה של מן המניין מס' 3
סדר היום
הפרוטוקול

לחצו כאן 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 16 כולל חומר נלווה - חלק א
סדר היום
הפרוטוקול

לחצו כאן 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 16 כולל חומר נלווה - חלק ב
סדר היום
הפרוטוקול

לחצו כאן 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 17
סדר היום
הפרוטוקול

לחצו כאן 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 18
סדר היום
הפרוטוקול

לחצו כאן 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 19
סדר היום
הפרוטוקול

לחצו כאן 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 20
סדר היום
הפרוטוקול

לחצו כאן 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 21
סדר היום
הפרוטוקול

לחצו כאן

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 22
סדר היום
הפרוטוקול

לחצו כאן 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 23
סדר היום
הפרוטוקול

לחצו כאן 

תמלול
חומר נלווה