אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » פרוטוקולים מליאה » פרוטוקולים מליאות 2008-2012

פרוטוקולים מליאות 2008-2012

 

**במידה ונדרשים חומרים נלווים, לפנות ללשכה 09-9594630

2008

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 1  לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 2  לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת  מליאת המועצה מס' 3 והנהלה  מס' 1/03  לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת  מליאת המועצה מס' 4  והנהלה  מס' 2/03  לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 5 והנהלה 3/08  לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 6 והנהלה 4/08    לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 7 והנהלה 5/08    לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 8  לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 9    לחצו כאן

 

2009

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה  מס' 10  לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה  מס' 19 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת  מליאת המועצה  מס' 14 לחצו כאן 

פרוטוקול מישיבת  מליאת המועצה מס' 15  לחצו כאן 

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 16  לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 13  לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה  מס' 18   לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה  מס' 12  לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 17 לחצו כאן

פרוטוקול טלפוני לחברי מליאת המועצה מס' 21  לחצו כאן 

 

2010

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה  מס'23 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה  מס' 24 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת  מליאת המועצה  מס'25  לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת  מליאת המועצה מס'  26 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 27 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 28 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה  מס'29 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה  מס'30 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'31 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 32 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה  מס' 33 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה  מס'34 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'35 לחצו כאן

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס 2 לחצן כאן 

פרוטוקול מליאה מחוץ לסדר היום מס 3 לחצו כאן 

 

2011

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה  מס'36 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה  מס'  37 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת  מליאת המועצה  מס' 38 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת  מליאת המועצה מס' 39   לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  40 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 41  לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה  מס' 42 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה  מס'  43 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 44 לחצו כאן

תקציר מליאה מס 45 לחצו כאן

תקציר מליאה מס 46 לחצו כאן

פרוטוקול מליאה מחוץ למניין מס 5 לחצו כאן 

פרוטוקול מליאה מחוץ למניין מס 6 לחצו כאן

פרוטוקול מליאה מחוץ למניין מס 7 לחצו כאן 

 

2012

פרוטוקול מליאה 45 לחצן כאן 

פרוטוקול מליאה 46 לחצן כאן 

פרוטוקול מליאה 47 לחצו כאן 

פרוטוקול מליאה 48 לחצו כאן 

פרוטוקול מליאה 49 לחצו כאן 

פרוטוקול מליאה 50 לחצו כאן 

פרוטוקול מליאה 51 לחצו כאן 

פרוטוקול מליאה 52 לחצו כאן 

פרוטוקול מליאה 53 לחצו כאן 

פרוטוקול מליאה מחוץ למניין 8 לחצו כאן 

פרוטוקול מליאה מחוץ למניין 9 לחצו כאן

פרוטוקול מליאה מחוץ למניין 10 לחצו כאן