אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » פרוטוקולים מליאה » פרוטוקולים מליאות 2008-2016

פרוטוקולים מליאות 2008-2016

בקרוב יעלו כל הפרוטוקולים

במידה ונדרשים חומרים נלווים, לפנות לרעות  09-9594630

2008

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 1/07 ביום שלישי 25/12/07 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 2/08 אשר התקיימה ביום ראשון 24.2.08 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת  מליאת המועצה מס' 3/08 והנהלה  מס' 1/03 אשר התקיימו  ביום ראשון 17.3.08 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת  מליאת המועצה מס' 4/08  והנהלה  מס' 2/03 אשר התקיימו  ביום ראשון 1.6.08 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 5/08 והנהלה 3/08אשר התקיימה ביום ראשון  13.7.08  לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 6/08 והנהלה 4/08 אשר התקיימה ביום שני 1.9.08   לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 7/08 והנהלה 5/08 אשר התקיימה ביום ראשון  26.10.08    לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 8/08 אשר התקיימה ביום ראשון  23.11.08 לחצו כאן

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 9/08 אשר התקיימה ביום ראשון  28.12.08    לחצו כאן

 

2009