אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » פרוטוקולים מליאה » פרוטוקולים מליאה 2013

פרוטוקולים מליאה 2013

פרוטוקול מליאה מס' 13
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 12
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 11
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 10
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 9
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 8
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 7
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 6
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 5
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 4
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 3
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 2
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 1
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

תמלול
חומר נלווה