אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » פרוטוקולים מליאה » פרוטוקולים מליאה 2014

פרוטוקולים מליאה 2014

פרוטוקול מליאה מס' 22
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן 

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 21
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן 

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 20
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 19
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 18
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 17
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 16
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן 

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 15
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

 

תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 14
סדר היום
הפרוטוקול

לחץ כאן

 

תמלול
חומר נלווה