אודות המועצה

פרוטוקולים – תכנית מתאר כוללנית

פרוטוקול ועדת היגוי מס' 4 מתאריך 29.1.20 – לחץ כאן 

מצגת ועדת היגוי מס' 4 מתאריך 29.1.20 – לחץ כאן 

פרוטוקול מפגש שיתוף ציבור ראשון 7.2.19 – לחץ כאן 

מצגת מפגש שיתוף ציבור ראשון 7.2.19– לחץ כאן 

פרוטוקול ועדת היגוי מס' 1 מתאריך 11.6- לחץ כאן 

מצגת של ועדת היגוי מס' 1 מתאריך 11.6- לחץ כאן

פרוטוקול ועדת היגוי מס' 2 בתכנית המתאר הכוללנית לחץ כאן 

מצגת ועדת היגוי מס' 2 מתאריך 22.9.2019 לחץ כאן 

פרוטוקול מפגש שיתוף ציבור שני 4.12.19 לחץ כאן

מצגת מפגש שיתוף ציבור שני 4.12.19 לחץ כאן

פרוטוקול ועדת היגוי מס' 3 מתאריך 31.12.19

פרוטוקול ועדת היגוי בנושא ארסוף קדם מתאריך 31.12.19

מצגת ועדת היגוי מס' 3 מתאריך 31.12.19

פרוטוקול מפגש שיתוף ציבור 26.2.20 לחץ כאן

מצגת מפגש שיתוף ציבור 26.2.20 לחץ כאן 

פרוטוקול מפגש שיתוף ציבור  – תיירנים 20.5.20 – לחץ כאן