אודות המועצה

פרוטוקולים – תכנית מתאר כוללנית

פרוטוקול מפגש שיתוף ציבור ראשון 7.2.19 – לחץ כאן 

מצגת מפגש שיתוף ציבור ראשון 7.2.19– לחץ כאן 

פרוטוקול ועדת היגוי מס' 1מתאריך ה-/ 110/601/1- לחץ כאן 

מצגת של ועדת היגוי מס' 1 מתאריך 11.6- לחץ כאן

פרוטוקול ועדת היגוי מס' 2 בתכנית המתאר הכוללנית לחץ כאן 

מצגת ועדת היגוי מס' 2 מתאריך 22.9.2019 לחץ כאן