אודות המועצה

פרוטוקולים מליאה

פרוטוקולים מליאה שנת 2018
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול מליאה מס 67 על סדר היום:
תמלול מליאה מספר 67
פרוטוקול מליאה 65 וחומר נלווה
פרוטוקול מליאה מספר 65
פרוטוקול מליאה 64 וחומר נלווה
פרוטוקול מליאה מספר 64
פרוטוקול מליאה 63 וחומר נלווה
פרוטוקול מליאה מספר 63
פרוטוקול מליאה מספר 62+חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מספר 62
פרוטוקול מליאה מס' 61
פרוטוקול מליאה מס' 60
פרוטוקול שלא מן המניין-21.1.18
פרוטוקולים מליאה שנת 2017
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול מליאה מס' 59
פרוטוקול מליאה מס' 58
פרוטוקול מליאה 58 + חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 57
פרוטוקול מליאה מס' 57 +נספחים
פרוטוקול מליאה מס' 56
פרוטוקול מליאה מס' 55
פרוטוקול מליאה מס' 54
פרוטוקול מליאה מס' 53
פרוטוקול מליאה מס' 52
פרוטוקול מליאה מס' 52 + חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 51
פרוטוקול מליאה מס' 50
פרוטוקול מליאה מס' 49
פרוטוקול מליאה מס' 48
פרוטוקול מליאה מס' 47
פרוטוקול מליאה מס' 46
פרוטוקולים מליאה שנת 2016
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול מליאה מס' 45
פרוטוקול מליאה מס' 44
פרוטוקול מליאה מס' 43
פרוטוקול מליאה מס' 42
פרוטוקול מליאה מס' 41
פרוטוקול מליאה מס' 40
פרוטוקול מליאה מס' 39
פרוטוקול מליאה מס' 38
פרוטוקול מליאה מס' 37
פרוטוקול מליאה מס' 36
פרוטוקול מליאה מס' 35
פרוטוקולים מליאה שנת 2015
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול מליאה מס' 34
פרוטוקול מליאה מס' 33
פרוטוקול מליאה מס' 32
פרוטוקול מליאה מס' 31
פרוטוקול מליאה מס' 30
פרוטוקול מליאה מס' 29
פרוטוקול מליאה מס' 28
פרוטוקול מליאה מס' 27
פרוטוקול מליאה מס' 26
פרוטוקול מליאה מס' 25
פרוטוקול מליאה מס' 24
פרוטוקול מליאה מס' 23
פרוטוקול מליאה מס' 4
פרוטוקולים מליאה שנת 2014
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול מליאה מס' 22
פרוטוקול מליאה מס' 21
פרוטוקול מליאה מס' 20
פרוטוקול מליאה מס' 19
פרוטוקול מליאה מס' 18
פרוטוקול מליאה מס' 17
פרוטוקול מליאה מס' 16
פרוטוקול מליאה מס' 15
פרוטוקול מליאה מס' 14
פרוטוקולים מליאה שנת 2013
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול מליאה מס' 13
פרוטוקול מליאה מס' 12
פרוטוקול מליאה מס' 11
פרוטוקול מליאה מס' 10
פרוטוקול מליאה מס' 9
פרוטוקול מליאה מס' 8
פרוטוקול מליאה מס' 7
פרוטוקול מליאה מס' 6
פרוטוקול מליאה מס' 5
פרוטוקול מליאה מס' 4
פרוטוקול מליאה מס' 3
פרוטוקול מליאה מס' 2
פרוטוקול מליאה מס' 1