אודות המועצה

דף הבית » שירותים לתושב » צו המיסים

צו המיסים

צו המיסים הינו אופן קביעת חיוב הארנונה לנכסים ולקרקעות תפוסות לכל שנת מס, וכלולות בו הגדרות האזורים, הבניינים, הסיווגים ואופן חישוב השטח, לרבות פירוט מלא של סוגי האזורים לכל גוש וחלקה בעיר, השימושים והתעריפים לכל שימוש ואזור.

צו המסים הנו הצו אשר מפרט את התנאים לתשלום ארנונה ובו נמצאים תעריפי הארנונה לכל סוג נכס/מהות שימוש.

צו המיסים מובא לאישור מליאת המועצה לפני תחילת שנת הכספים אליה הוא מתייחס.

צו המיסים
שם טופסקישור להורדה
צו המיסים 2021
צו המיסים 2020
צו המיסים 2019
צו המיסים 2018
צו המיסים 2017
צו המיסים 2016
צו המיסים 2015
צו המיסים 2014
צו המיסים 2013
צו המיסים 2012