אודות המועצה

קהילה פעילה באיכות הסביבה

בשנים האחרונות קיימה המועצה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, והיחידה האזורית לאיכות סביבה בשרון קורסי פעילים ותוכניות סביבתיות שבהן השתתפו תושבים מכלל היישובים.

משתתפי הקורסים רכשו ידע וכלים בבחינת סוגיות סביבתיות והובלת מהלכי שינוי, כולל תכנון וביצוע של פרויקטים יישוביים בתחומי הסביבה, כגון: התייעלות השימוש במים ובאנרגיה והטיפול בפסולת ומחזור, גינון אקולוגי, חינוך סביבתי, שמירת טבע ושימור השטחים הפתוחים.

דוגמאות למיזמים שנולדו בעקבות קורסים אלו הם: גינה חסכנית ברשפון, גינת פרפרים בכפר נטר, שילוב צמחי בר בגינון בבצרה, הקמת גינת פרחי בר בבית יהושוע, שימור מבנה הפגודה בגעש, ניקיון הוואדי בגליל ים,  שמירה על מצוק הכורכר בארסוף קדם, פעילויות קהילתיות בבריכות החורף ברשפון ואודים וקידום הטיפול בגזם ושמירת המורשת במועצה.

פעילי סביבה רבים ממשיכים לפעול ביישוביהם ובתחומי המועצה בנושאים שונים

בריכות החורף ברשפון ואודים משמשות כמקום מפגש ולימוד לקהילה המקומית. פעילים סביבתיים ביחד עם ילדי בית ספר וגנים לומדים על ייחודו של בית הגידול וחשיבותו האזורית.

קבוצת שומרי המצוק פועלת לשמירה על מצוק הכורכר לאורך השנים והגיעה להישג משמעותי מאד של קבלת אישור להיתר חסימה אשר ימנע מרכבים כניסה למצוק ארסוף קדם, ויאפשר קידום של טיילות אחראית באזור.

נערך סקר מורשת ביישובים ובשטחים הפתוחים של המועצה אשר הוביל להקמה של ועדות שימור יישוביות וחיזוק הקשר בין העבר וההווה ובין הצעירים לותיקים.

בעתיד הקרוב המועצה נכנסת לקמפיין המחזור בשיתוף תאגיד תמיר אשר מוציא לפועל את חוק האריזות ומתווסף לעמדות המחזור הקיימות ביישובי המועצה ובהן מקום לאיסוף בקבוקים, נייר, קרטון, טקסטיל, סוללות וזכוכית. פעילי הסביבה יחד עם מוסדות החינוך יציבו עמדות הסברה במרכוליות היישובים.

קהילת פעילי הסביבה מעורבת ומשתפת פעולה בכל האירועים הסביבתיים אשר מתקיימים במועצה ופעילה בעמדות חינוך והסברה בתחומי טיילות אחראית, שמירה על שטחים פתוחים, מחזור  ומורשת.

הקהילה פועלת בזכות מתנדבים מיוחדים אשר תחום הקיימות ואיכות הסביבה קרוב לליבם ובעזרתם נבטיח עתיד טוב יותר לתושבי ושטחי המועצה.

הדס גנות דותן היא רכזת הקיימות בקהילה במועצה אזורית חוף השרון.

מייל:hadasviva@gmail.com

נייד:052-8824747