אודות המועצה

קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מלגה עבור ריכוז תאי סטודנטים