אודות המועצה

קורונה – נשמעים להנחיות ונערכים לכל תרחיש

לאור החמרת הנחיות משרד הבריאות והחשש להתפרצות הקורונה, מועצת חוף השרון קיימה אתמול (04.03.2020) שתי ישיבות היערכות למקרה של התפרצות המחלה.
ישיבה אחת התקיימה עם כל ראשי המכלולים לחירום במועצה וישיבה שנייה עם ראשי הוועדים ואנשי הרפואה של היישובים השונים. במסגרת הישיבות הועלו מספר תרחישים אפשריים ודרכי הפעולה לטיפול בכל תרחיש ובסנכרון בין כל הגורמים ותחומי האחריות במרחב המועצה והידוק הקשרים בין המועצה ליישובים. המטרה – להיות ערוכים ולספק את המענה הטוב ביותר – אם חלילה נידרש לכך.

במקביל לכך המועצה עומדת בקשר רציף עם משרד הבריאות, משרד הפנים, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות. המועצה עדכנה והתאימה את תרחיש הייחוס של המדינה לאפשרות של התפרצות מגפת קורונה ופועלת על מנת להיות ערוכה ולספק מענה בעת הצורך, בשיתוף פעולה עם ועדי היישובים.

אנו מבקשים מכלל תושבי המועצה, להישמע להנחיות משרד הבריאות כפי שמפורסמות בכלי התקשורת, לנהוג באחריות ובקור רוח ולשמור על חיי שיגרה תקינים לצד הנחיות משרד הבריאות.
אנא הקפידו על ההנחיות ושמרו על הבריאות של כולנו.

14 הנחיות ל – 14 ימי בידוד לחץ כאן