אודות המועצה

שינויים בשעות קבלת קהל ועדה מקומית לתכנון ובניה

בימי שלישי בין השעות 12:30-14:30

בימים שני ורביעי קבלת קהל תישאר כפי שהייתה בין השעות 08:30-12:30