אודות המועצה

שינוי במועד פינוי האשפה – חג "הרמדאן"

 ביום שישי ה-15/6 יסתיים חג "הרמדאן" ויחל חג "עיד אל פיטר".

אי לכך, פינוי האשפה והגזם של יום שישי 15/6 יוקדם ליום חמישי ה- 14/6 ויחל בשעה 4:00 בבוקר עד לסיום העבודה.

יש להיערך בהתאם עם הוצאת הגזם והפסולת גושית.

תודה על ההבנה והסבלנות.