אודות המועצה

העבודה על תכנית המתאר הכוללנית יצאה לדרך ואתם מוזמנים לקחת חלק במפגש ראשון של שיתוף הציבור. מה כוללת התכנית? מה מטרתה? ומתי מתקיים מפגש התושבים? כל הפרטים בפנים.

מתכננים קדימה: החלה העבודה על תוכנית המתאר הכוללנית לחוף השרון

בימים אלה החלה העבודה המועצתית על תוכנית המתאר הכוללנית של המועצה. התוכנית מקודמת בליווי ומימון של מנהל התכנון במשרד האוצר ומבוצעת על ידי צוות תכנון רב תחומי בראשות אדריכל אילן איזן. עם תחילת העבודה על התוכנית, קיימה המועצה סיור עם אנשי המקצוע ביישובי המועצה ובשטחים הפתוחים, החקלאיים והמסחריים שבשטחה. צוות התכנון פגש במהלך ימי הסיור את נציגי היישובים ושמע את הצרכים השונים של כל יישוב ויישוב כמו גם את הצרכים והתוכניות האסטרטגיות של כל יישוב ויישוב ושל המועצה לשנים הבאות

 

 

לאחר שתושלם ותאושר, תוכנית המתאר הכוללנית תקבע את מדיניות התכנון הכוללת למועצה וליישוביה,  ממנה ייגזרו תוכניות עתידיות לשימושים ופעילויות בקרקע במרחב המועצה וביישובי המועצה. לאחר אישורה של התוכנית, תוכל הוועדה המקומית לקבל לידיה את סמכויות התכנון ולקדם ולאשר תוכניות מתאר מקומיות ותוכניות מפורטות בהתאם לתוכנית המתאר הכוללנית. על פי הערכות, הכנת התוכנית ואישורה צפויים לארוך כשנה עד שנה וחצי.

התוכנית נדרשת לתת ביטוי למטרות התכנון של כלל היישובים ולהבטיח את השגתם, במקביל להיותה בסיס מוסכם ומחייב להכנתן ואישורן של תוכניות מפורטות. לאחר שתאושר, תוכנית המתאר הכוללנית תביא לידי ביטוי ועיגון את תוכנית האב האסטרטגית של המועצה שהוכנה תוך מחשבה ותכנון אסטרטגי אודות אופייה הרצוי, מטרותיה ועקרונותיה של המועצה ושל היישובים השונים.

התוכנית בנויה על מספר עקרונות יסוד: שמירה על גמישות תכנונית המאפשרת התאמה למצבים משתנים, תוך שמירה על איכות התכנון ומטרות התוכנית; הבטחת מימוש מטרות התוכנית באמצעות הגדרת מסגרת לשיקול הדעת של הוועדה המקומית בצורה קונקרטית ושקופה לציבור; שיתוף הציבור ושילובו בתהליך התכנון במכלול היבטים – בהתאמה למאפייני היישוב; שילוב עקרונות מדיניות התכנון הארצית והמחוזית ויעדים לאומיים, לרבות שמירת ערכי טבע, נוף, סביבה ומורשת, פיתוח בר קיימה ותשתיות על; מתן הוראות שיכוונו, ככל האפשר, להסדרת שכבה תכנונית עדכנית אחת ברמה המקומית, אשר תחליף את ריבוי התוכניות הקיימות היום; יצירת תשתית תכנונית לעדכון ושדרוג מערכות היישובים על כל מרכיביהן, ביניהן: התשתיות הפיזיות, המערכת החברתית-כלכלית והמרחב הציבורי.

בישיבת ההתנעה של התהליך שהתקיימה במחצית חודש נובמבר, אמר ראש המועצה אלי ברכה: "מתוך הבנה שלא יקומו במרחב שלנו יישובים נוספים ומתוך תפיסה שעלינו לחדד את הייחודיות שלנו במרחב ולחזק את המעגלים התרבותיים והכלכליים ביישובים הקיימים, אנו בונים מודל שיאפשר קיום חיים מלאים ביישובים ויאפשר את התפתחותם הייחודית של כל אחד מהם תוך שימת דגש ושמירה על המרחב המועצתי".

אדריכל אילן אייזן, ראש צוות התכנון מטעם המועצה: "החשיבות של התוכנית הכוללנית שלנו היא בעיקר העיתוי שלה. אנחנו נמצאים בתקופה של לאחר משבר ההתיישבות הכפרית, ועכשיו השאלה היא מה הכיוון. התוכנית מאוד חשובה כי יש בה הרבה מאוד כוח מכוון מדיניות. היא חובקת את כל הגורמים המעורבים בתכנון ומייצרת מסלול ירוק להתפתחות של המרחב הזה. זה מה שהיה קשה במרחב הכפרי בהרבה מקומות – קונפליקטים. ננסה לצמצם את הקונפליקטים ולקבוע קביעות שמקובלות על המחוז ועל הגורמים השונים".

 

אהוד יוסטמן, ראש אגף תוכניות מתאר מקומיות באגף התכנון: "בראייה האסטרטגית של מדינת ישראל, שרואה את משאב הקרקע כנדיר ומתכלה, אם אנחנו רוצים לשמור על החקלאות לצד שמורות הטבע ואזורי פנאי, ומצד שני לא להכניס אנשים למגדלי קומות במסגרת התחדשות עירונית, צריכה להיות לנו ראייה רחבה. אנחנו מחפשים מודל דינמי שיידע לראות כל יישוב בפני עצמו ובראייה מרחבית כוללת. תוכנית המתאר הכוללנית הינה חלק ממהלך גדול. במרחב חוף השרון יש סוגיות של כפריות וחקלאיות, שהן סוגיות מרכזיות במגוון ההתיישבותי במדינת ישראל. ישנם שינויים שנלחצים מכל מיני כיוונים, חקלאות למשל, ויש לחצי נדל"ן. ככל שהמהלך גדול יותר, כך אנו יכולים ליצור יריעה רחבה יותר".

מהנדס המועצה, אדריכל ירדן ערמון: "תוכנית האב האסטרטגית מהווה מסמך בעל חשיבות גדולה. למותג 'חוף השרון' תהיה משמעות גדולה יותר ממה שהייתה לו עד כה. אנחנו עשירים בשמורות, ועלינו לשמור עליהן כחלק מחשיבה על פיתוח עתידי והגנה על המרחב המועצתי. בשטחים הפתוחים אנו רוצים לקבוע נתיבי טיילות, שיביאו לכך שהחקלאות ואזורי פנאי ונופש יוכלו לדור זה לצד זה. לצורך הדוגמה, תוכנית שבילי אופניים אמורה לתפור את יישובי המועצה לרווחתם של משפחות וילדים, שייסעו בבטחה לבתי ספר ולחוגים ולקשרים חברתיים. לכך זה נועד. לקישור החברתי בין היישובים.

נושא נוסף שבו תעסוק התוכנית הכוללנית הוא מתן ביטוי לתחום התיירות. המועצה האזורית חוף השרון נמצאת במקום שהוא מיוחד. אנו מוקפים ערים חזקות ומבוססות, ויש בתחום המועצה מה לתת בנושא תיירות. מי שרוצה למשל לטייל על שביל פולג ואחר כך לאכול משהו, אין סיבה שלא יישאר בתחום אודים. מבחינת שטחים ציבוריים ביישובים ובמושבים, יש לנו הרבה מהם, אבל התכליות מעטות. צריך לתת להם שימושים מניבים של פנאי ונופש. זה כיוון הפרק של התיירות בתוכנית".

אופנים תומנה של רוכב