אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » תמיכה לעמותות

תמיכה לעמותות

המועצה האזורית חוף השרון משקיעה משאבים רבים בכדי להעניק תמיכה כספית לעמותות שונות ברחבי המועצה לקידום פועלן ותרומתן לקהילה.

תמיכת המועצה נקבעת בתחילת כל שנה בהתאם לתקציב המועצה.

עמותות רשאיות להגיש בקשה לתמיכה כספית בהתאם ל"נוהל לתמיכות במוסדות ציבור ע"י רשויות מקומיות", זאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/2006 מיום 23.8.06 והדרישות המשלימות של המועצה. רק עמותות אשר עונות על תנאי הסף בתבחינים בתחום בו מתבקשת התמיכה, רשאיות להגיש בקשה מתאימה וזאת בהתאם לנהלים.

בקשה לתמיכה חתומה ובצירוף כל המסמכים והפירוט כנדרש בנוהל התמיכות, ניתן להגיש עד ליום ה', ה- 31/12/2020, ט"ז בטבת תשפ"א, בשעה 12:00.

את הטפסים ניתן להוריד באתר המועצה בכתובת: www.hof-hasharon.co.il  (טפסים > טופס לבקשת תמיכה). או בפנייה למחלקת גזברות- 09-9596516.

תבחינים למתן תמיכות 2021

תבחינים למתן תמיכות (לחץ כאן).

טופס בקשה למתן תמיכה לעמותה

טופס לבקשת תמיכה (לחץ כאן)

נספחים לטופס בקשת תמיכה (לחץ כאן)

 

פרוטוקולים ועדת תמיכות 2021
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול 1-2021
פרוטוקולים ועדת תמיכות 2020
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול 1-2020
פרוטוקול 2-2020
פרוטוקול 3-2020
פרוטוקול ועדת תמיכות 2019
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול ועדת תמיכות מס'1 מיום 27.02.2019 
פרוטוקול ועדת תמיכות מס'2 מיום 07.05.2019 
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 3 מיום 29.08.2019
פרוטוקולים ועדת תמיכות 2018
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 01.05.2018
פרוטוקולים ועדת תמיכות 2017
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 2 מיום 18.10.2017
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 1 מיום 23.03.2017
פרוטוקולים ועדת תמיכות 2016
שם טופסקישור להורדה
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 14.08.2016