דפנה פרטוש

מנהלת

אוכלוסיית יעד: ילדי יקום

גנים בתחום:
  • גן הדס- גן טרום טרום חובה, בניהולה של דנה סימון
  • גן חצב- גן טרום חובה וחובה, בניהולה של מיטל לוטן