אודות המועצה

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח לאספקה של מתקני משחק :