אודות המועצה

ועדת ערר

ועדת זאת נותנת אפשרות ערר על החלטות מחלקת התשלומים ברשות המקומית. ייעוד הוועדה הוא להבטיח מימוש זכויותיו של האזרח הפונה אל מחלקת התשלומים, ולבדוק אם אמנם מחלקת התשלומים פעלה בהתאם להוראות, באותם המקרים שהאזרח עורר על החלטת המחלקה ולדאוג לכך מחלקת התשלומים תודיע לפונה על החלטותיה במקרה שהאזרח טוען שלא קיבלת תשובה על פנייתו.

חברי הוועדה:

עו"ד רן גזיתיו"ר
עו"ד דניאלה טופרחברת ועדה
עו"ד לימור בלדבחברת ועדה

 

החלטות ועדת ערר: