בקשה לאישור לימודים חוץ לגני ילדים

 
 הורים המבקשים להעביר את ילדיהם לבית ספר שלא בתחום אזור רישום המועצה יש למלא טופס בקשה לאישור לימודי חוץ שלהלן בקשות העברה לא ידונו ללא טופס חתום של שני ההורים וויתור סודיות לטובת קבלת דו"ח חינוכי מהמסגרת החינוכית הקודמת. את הבקשות ניתן להעביר למחלקת החינוך עד תאריך 30.04.2021 תשובות יימסרו לקראת סוף חודש מאי 2021

 

 

 

 

 

 פרטי הורה 1 

Browser not supported

  פרטי הורה 2

Browser not supported