בקשת לימודים במסגרת דתית

הטופס מיועד להורים תושבי המועצה אשר ילדיהם מעוניינים להתחנך בחינוך בזרם ממ"ד/תורני/חרדי/רשת חינוך עצמאי מחוץ לתחומי המועצה.

שייך לזרם: * שדה חובה

כיתה * שדה חובה

 
 

Browser not supported

Browser not supported