בקשת לימודים במסגרת דתית

הטופס מיועד להורים תושבי המועצה אשר מעוניינים כי ילדיהם יתחנכו בזרם ממ"ד/תורני/חרדי/רשת חינוך עצמאי מחוץ לתחומי המועצה.

שייך לזרם: (חובה) שדה חובה

כיתה (חובה) שדה חובה

 
 

Browser not supported

Browser not supported

האם ההורים גרושים/פרודים/ רווקים (חובה) שדה חובה