בקשת העברה בתחומי המועצה - גנים ובתי ספר

הורים יקרים, טופס זה מיועד עבור תושבים המבקשים לעבור מוסד לימוד בתחומי המועצה. לתשומת ליבכם לפני מילוי הטופס יש לוודא כי הטפסים הבאים מצויים ברשותכם: * צילום תעודת זהות + ספח מלא. * אישור מגורים ממזכירות היישוב. לידיעתך, מילוי טופס זה כולל מילוי שני טפסים מקוונים לויתור סודיות עבור האגף לחינוך וליועצ/ת ביה"ס. *תעודת מחצית אחרונה של הילד (לתלמידי בי"ס). טופס שלא ימולא בצרוף הטפסים הנ"ל לא יטופל. לתשומת ליבכם! במידה וההורים גרושים, יש למלא שני טפסים עבור הילד/ה על ידי כל אחד מההורים.

פרטי הגננת / מורה

ויתור סודיות לאגף החינוך

פרטי ההורים

Browser not supported
Browser not supported
סמן במידה וההורים גרושים
סמן במידה וההורים גרושים * שדה חובה