אודות המועצה

לרגל חופשה, מועד קבלת קהל הבא במועצה בנושאי משרד הפנים, יתקיים ביום שלישי 9.1.18