סוג סיוע
סוג סיוע
מין
מין
1 נמוך מאוד 2 נמוך 3 ממוצע 4 גבוה 5 גבוה מאוד

התחום השפתי - בהשוואה לילדים אחרים בני גיל

יכולת לנהל שיחה (מאזין ומדבר, שואל, מבקש, מדבר לעניין ומתמקד בנושא)
יכולת לנהל שיחה (מאזין ומדבר, שואל, מבקש, מדבר לעניין ומתמקד בנושא)
בהירות הדיבור(היגוי, איכות הקול)
בהירות הדיבור(היגוי, איכות הקול)
הבנת הוראות ושאלות
הבנת הוראות ושאלות
יכולת הבעה שפתית בעל פה
יכולת הבעה שפתית בעל פה
אוצר מילים בהתאם לגיל
אוצר מילים בהתאם לגיל
בניית משפטים תקינים בשפה דבורה (ניסוח, מבנה משפט, תחביר)
בניית משפטים תקינים בשפה דבורה (ניסוח, מבנה משפט, תחביר)

חשיבה חשבונית

סופר עד 30 (סופר ברצף )1,2,3...30
סופר עד 30 (סופר ברצף )1,2,3...30
מבין את עקרון הסדר (ראשון, שני, שלישי)
מבין את עקרון הסדר (ראשון, שני, שלישי)
התאמה של כמות לספרה (לדוג' התאמת מספר חפצים כמספר הילדים בקבוצה)
התאמה של כמות לספרה (לדוג' התאמת מספר חפצים כמספר הילדים בקבוצה)
חיבור וחיסור עד 10 עם עזרים מוחשיים
חיבור וחיסור עד 10 עם עזרים מוחשיים
הבנת מושגי גודל ( גדול, קטן, שווה)
הבנת מושגי גודל ( גדול, קטן, שווה)
זיהוי ספרות עד 10
זיהוי ספרות עד 10

אוריינות

מבין תוכן של סיפור
מבין תוכן של סיפור
מחלק מילים להברות
מחלק מילים להברות
מזהה צליל פותח וצליל סוגר
מזהה צליל פותח וצליל סוגר
מכיר את רצף שמות האותיות
מכיר את רצף שמות האותיות
מזהה אותיות )לפחות (12
מזהה אותיות )לפחות (12
מכיר את שמות אותיות השם הפרטי
מכיר את שמות אותיות השם הפרטי

תשתית כתיבה

ביסס יד דומיננטית
ביסס יד דומיננטית
אוחז עפרון באופן תקין
אוחז עפרון באופן תקין
מעתיק ומצייר בבירור צורות הנדסיות
מעתיק ומצייר בבירור צורות הנדסיות
כותב את שמו
כותב את שמו

מיומנויות קוגניטיביות

סקרנות, התבוננות, חקר
סקרנות, התבוננות, חקר
מיומנויות מיון
מיומנויות מיון
יכולת הכללה לפי קטגוריות
יכולת הכללה לפי קטגוריות
זיכרון (מילים, שירים, שמות, תכנים, תמונות ואירועים )
זיכרון (מילים, שירים, שמות, תכנים, תמונות ואירועים )

התחום ההתנהגותי -­ א'

שומר על סדר וארגון (במהלך פעילות, בזמן האוכל וכו)
שומר על סדר וארגון (במהלך פעילות, בזמן האוכל וכו)
שומר על כללי ההתנהגות המקובלים בגן
שומר על כללי ההתנהגות המקובלים בגן
מפעיל שיקול דעת וחשיבה לפני פעולה
מפעיל שיקול דעת וחשיבה לפני פעולה
מצליח להתאפק/לדחות סיפוקים
מצליח להתאפק/לדחות סיפוקים
מצליח להמתין לתורו
מצליח להמתין לתורו

התחום ההתנהגותי -­ ב'

חסר מנוחה/ לא יושב בשקט
חסר מנוחה/ לא יושב בשקט
מוסח בקלות
מוסח בקלות
התנהגותו בלתי צפויה
התנהגותו בלתי צפויה
מתקשה לשמור על קשב
מתקשה לשמור על קשב
נוטה להתפרצויות זעם
נוטה להתפרצויות זעם

הסולם החברתי

מפרש נכון מצבים חברתיים
מפרש נכון מצבים חברתיים
יוצר קשר תקין עם בני גילו
יוצר קשר תקין עם בני גילו
מגלה סקרנות ועניין בחברת בני הגיל
מגלה סקרנות ועניין בחברת בני הגיל
בעל כישורים חברתיים תקינים
בעל כישורים חברתיים תקינים
מנהל יחסים תקינים עם צוות הגן
מנהל יחסים תקינים עם צוות הגן

הסולם הרגשי

מבקש עזרה במצבי קושי
מבקש עזרה במצבי קושי
מביע את דעתו באופן חופשי
מביע את דעתו באופן חופשי
משתתף במפגשים
משתתף במפגשים
מסוגל לעמוד על שלו
מסוגל לעמוד על שלו
מתנהל באופן עצמאי במשך רוב היום בגן
מתנהל באופן עצמאי במשך רוב היום בגן
בוכה בקלות / מרבה לבכות
בוכה בקלות / מרבה לבכות
נכנס לאי שקט מוגזם כאשר נפרד מהוריו
נכנס לאי שקט מוגזם כאשר נפרד מהוריו
האינדקס פותח במסגרת פרויקט "אופק מדעי" של שפ"י והמרכז הבינתחומי הרצליה. ע"י ד"ר קרן טל וגב' דורית רווה שפ"ח כפר סבא