הטופס במצב בדיקות ויועבר למסוף סליקה פיקטיבי לבדיקת התהליך

פרטי הילד/ה

עולה לכיתה / גן
עולה לכיתה / גן
האם נדרשות התאמות נגישות להורה/ ילד/ה
האם נדרשות התאמות נגישות להורה/ ילד/ה

פרטי ההורים

סמן במידה וההורים גרושים/ אינם גרים באותה כתובת
סמן במידה וההורים גרושים/ אינם גרים באותה כתובת (חובה) שדה חובה

מסמכים נדרשים

מיד עם שינוי כתובת בת.ז. יש להעביר צילום ת.ז. של שני ההורים +תמצית רישום של הילדים

אני מצהיר/ה כי הפרטים הנ``ל שמסרתי נכונים ומדוייקים. אני מתחייב לעדכן את אגף החינוך בכל שינוי, אם יהיה. הובהר לי כי הפרטים הנ``ל הם לשימוש המערכת הפדגוגית וחלק מן הנתונים יועברו למערכות המידע של משרד החינוך. עפ``י הנהלים ואני מאשר שימוש במידע זה.

Browser not supported
Browser not supported
האם ההורים גרושים/פרודים/ רווקים
האם ההורים גרושים/פרודים/ רווקים (חובה) שדה חובה