אודות המועצה

שיתוף פעולה בין-מקצועי של המחלקה לשירותים חברתיים ומחלקת החינוך הוליד תוכנית חדשנית לטיפול בנוער והתנהגויות סיכוניות

בשנה האחרונה נרקם מודל עבודה חדשני, ייחודי ופורץ דרך, בין המחלקה לשירותים חברתיים לבין מחלקת החינוך במועצה. מדובר בתפישה רחבה ועדכנית בתחום הנוער, ממנה ניתן יהיה לגזור שירותים ותוכניות לנוער בכלל ולנוער במצבי סיכון בפרט. המודל מבוסס על שיתופי פעולה בין כלל הגורמים המעצבים את המדיניות, נותני השירותים וצרכני השירותים ביישובים, במוסדות החינוך, וכמובן בקרב ההורים ובני הנוער.

מחקרים רבים בארץ ובעולם הוכיחו את חשיבות שיתופי הפעולה בין המערכות בכל הקשור בטיפול בילדים, בני נוער ומשפחות במצבי סיכון, ואף סימנו אותם כתנאי מרכזי לטיפול מיטבי, מתואם, מוצלח ויעיל. במדינות העולם המפותחות פועל כבר שנים רבות משרד לענייני משפחה שכולל את אנשי החינוך, הרווחה והבריאות, אולם בארץ לצערנו עדיין קיימת הפרדה בין המשרדים, אשר מצמצמת ומקשה על בניית קשרי עבודה מקצועיים ויעילים, הן ברמת הממשלה והן ברמת הרשות המקומית.

שוש אקהאוז – מנהלת מחלקת החינוך במועצה, וסיונה גולן – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, החליטו להוביל בפעם הראשונה תהליך שיתוף המבוסס על היכרות הדדית, בניית אמון ופיתוח מנגנוני עבודה מתואמים ומשותפים.

השותפות בין מחלקות הרווחה והחינוך נמצאת בבסיס תכנית העבודה השנתית, ונרקמת במשותף בפגישות דו-שבועיות קבועות של מנהלות המחלקות. לתהליך שותפים כלל צוותי הרווחה, השירות הפסיכולוגי והחינוך.

היוזמה הראשונה והמקדימה היא ועדת היגוי לגיבוש אסטרטגיה מועצתית עדכנית בתחום הנוער וטיפול בהתנהגויות סיכוניות. לתהליך הזה שותפים בעלי תפקידים מהמועצה ומהאזור, נציגי יישובים, תלמידים ומורים, הורים ותנועות הנוער. התהליך כולל מיפוי תמונת מצב עדכנית של בני הנוער, זיהוי חסמים ומתחים לצד חוזקות ועוצמות, ניסוח ערכים ועקרונות עבודה מנחים, ופיתוח מנגנון הפעלה ותוכניות ליישום והטמעה.

מי לוקח חלק בתהליך?
שוש אקהאוז:  "נציגי מוסדות החינוך, כולל השירות הפסיכולוגי, מחלקת הנוער, הנהלת ויועצות ביה"ס והרווחה במועצה, נציגי ההורים ונציגי יישובים כמו גם נציגי נוער, רכזי תוכניות הנוער ביישובים ובמועצה, נציגי משרדי ממשלה פיקוח/מחוז רלוונטיים.

לגבי יעדי התוכנית אומרת סיונה כי "אנו מעוניינים לגבש תפישת הפעלה ומענים מגוונים לכלל צרכי הנוער במועצה, בדגש מיוחד על נוער במצבי סיכון, ולהבנות וגם להטמיע שגרות עבודה ושיתופי פעולה בין מקצועיים למניעת סיכון ולטיפול מיטבי במצבי סיכון ומשבר".

מהי המשמעות של התנהגות סיכונית בקרב בני הנוער?
"כיום ברור כי בעולם הגלובלי והמשתנה כל נער ונערה יכולים למצוא את עצמם מתמודדים  בעצמם או עומדים מול התנהגות סיכונית בכל מרחב חייהם: בבית הספר, בקבוצת השווים, בבית המשפחה ובמדיה" אומרת סיונה.

גיבוש התפיסה המשותפת הוא תהליך רב-שלבי אשר מערב גורמים רבים ומגוונים. בשלב הראשון הוקם פורום היגוי מצומצם, המונה כ-18 בעלי תפקידים מהמועצה ומהיישובים השונים: נציגי מוסדות החינוך, לרבות השירות הפסיכולוגי, מחלקת הנוער, הנהלת ויועצות בתי הספר, המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, נציגי ההורים ונציגי היישובים.

מה כולל התהליך?
"נערך מיפוי של תמונת המצב היום, במסגרתו התקיימו ראיונות ואיסוף נתונים לצורך היכרות עם כלל ההזדמנויות והאתגרים בתחום. בראשית חודש יוני התקיימו שלוש קבוצות מיקוד של בני נוער, אנשי חינוך ורווחה והורים ויישובים. ובנוסף הועבר שאלון בקרב כ-500 תלמידי בית החינוך המשותף חוף השרון.

במסגרת התהליך הוקם גם פורום היגוי מורחב שאליו הצטרפו רכזי תוכניות הנוער ביישובים ובמועצה, נציגי משרדי ממשלה רלוונטיים, בני נוער והורים. במהלך חודש יולי מתגבשות קבוצות עבודה לניסוח תמונת עתיד, יעדי פעולה ותוכנית עבודה רחבה לצמצום התנהגויות סיכוניות בקרב בני הנוער.

 

שוש אקהאוז, מנהלת מחלקת החינוך התייחסה לצורך שעולה מהשטח בתכנית ולמטרות השונות שהתכנית צפויה למלא: "אני רואה בתוכנית מענה לכל אותם בני נוער "שקופים" למערכת הלא פורמאלית ולילדי קצה. כמו גם מערכת מקצועית שעובדת בסינרגיה מלאה לקידום כל ילד וילד".

 

גיא צפוני, היועץ שמוביל את התהליך מספר על התהליך: "מטרת התוכנית היא למקסם את שירותי כל גורמי החינוך והרווחה, להדק את שיתוף הפעולה בין הגורמים ולהעניק כלים להתמודדות במצבים שונים.

התהליך כלל שלוש אבני דרך מרכזיות: הראשונה – איסוף נתונים ליצירת תמונת מצב בתחום הנוער במועצה. בדקנו תוכניות ושירותים קיימים. נעשו ראיונות עומק עם הורים, מדריכים, מורים, יועצים ועוד. הוקם שולחן עגול. הוצאנו תובנות מהנתונים, ניתחנו מגמות, ויצרנו תמונת מציאות.

אנו בודקים איזה מנגנונים חסרים במערכות הקיימות. למשל, כיום אין מנגנון שמציע לבני נוער התנדבויות. אין מנגנון שמסייע לנוער למצוא מקומות עבודה. אנו שואפים ליצור עבור רוב בני הנוער פעילות כלשהי שהם משתתפים בה".

 

עובדת סוציאלית מקשרת לבתי הספר

סיונה: "במסגרת שיתוף הפעולה בין שתי המחלקות הוחלט למנות עובדת סוציאלית מקשרת לכל אחד מ-5 בתי הספר במועצה. הרעיון נולד מתוך הבנה והכרה בחשיבות הקשר השגרתי והשוטף עם צוותי החינוך, הייעוץ והטיפול בתוך המסגרות החינוכיות, מעבר לטיפול במצבי קיצון ו/או משבר.

הכוונה היא לבסס מפגשי היוועצות קבועים אחת לחודש של יועצת בית הספר, פסיכולוגית והעובדת הסוציאלית המקשרת לבית הספר. המפגשים מיועדים לאיתור ומניעה מוקדמים, תיאום הטיפול והליווי של ילדים מאותרים, וטיפול משותף במצבי משבר לצד בניית שגרות עבודה ושותפות סביב טיפול בילדים ונוער".

עובדת סוציאלית מלווה לחינוך הבלתי פורמאלי

 

"נושא נוסף שמקודם במסגרת שיתוף הפעולה בין המחלקות הוא הרחבת המענים על ידי הקצאת שעות ייעוץ וליווי של עובדת סוציאלית למערך החינוך הבלתי פורמלי, והידוק הקשר שלו עם הגורמים במועצה בהקשר של נוער בסיכון ובמצוקה. תמר גיסין קדוש, עובדת סוציאלית אשר הצטרפה לאחרונה לצוות המחלקה ושימשה כרפרנטית מועצתית לתהליך המיפוי, תהיה אחראית החל מהקיץ הקרוב על הסיוע והליווי המקצועי של המדריכים בתנועות הנוער בהתמודדות שלהם מול ביטויי מצוקה של בני נוער, כמו גם מתן כלים מעשיים ותמיכה", כך מוסרת סיונה.

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ומנהלת מחלקת חינוך יחד