אודות המועצה

החלטות ועדת השלושה

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
שם טופסקישור להורדה
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
החלטת ועדת השלושה- שירותי פיקוח וניהול מכרז ניקיון
שם טופסקישור להורדה
החלטת ועדת השלושה- שירותי פיקוח וניהול מכרז ניקיון
ועדת השלושה- החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח
שם טופסקישור להורדה
שרותי ניהול ופיקוח לסימון כבישים
שרותי ניהול ופיקוח תמרור ושילוט
להחלטת ועדת השלושה
שם טופסקישור להורדה
להחלטת ועדת השלושה להתקשרות שרותי ניהול ופיקוח – ליסניג תפעולי לכלי רכב
ועדת השלושה למתן שרותי הסעות תלמידים
שם טופסקישור להורדה
ועדת השלושה למתן שרותי הסעות תלמידים
החלטת ועדת השלושה להתקשרות שרותי ניהול ופיקוח
שם טופסקישור להורדה
ליסניג תפעולי לכלי רכב
ועדת השלושה להתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
שם טופסקישור להורדה
ציוד כיבוי אש
ועדת השלושה על שירותי אבטחה ופיקוח
שם טופסקישור להורדה
שרותי אבטחה וסיור במוסות החינוך, אבטחת טיולים, אבטחת עובדי ציבור, שירותי אבטחה וסיור עירוניים ושרותי מוקד
התקשרות עם משכ"ל
שם טופסקישור להורדה
עבודות סימון כבישים 
24.01.18: החלטת ועדת השלושה להתקשרות עם משכ"ל
שם טופסקישור להורדה
החלטת ועדת השלושה להתקשרות עם משכ"ל