אודות המועצה

91% זכאות לבגרות בבית החינוך המשותף של חוף השרון

גם השנה – תוצאות "התמונה החינוכית" של בתיה"ס העל יסודיים

לשנת תשע"ו מראים הישגי שיא לתלמידי מועצת חוף השרון:

91% זכאות לבגרות בבית החינוך המשותף של חוף השרון

 

ראש המועצה אלי ברכה: " חינוך אינו רק משוואה של ציונים אלא שקלול של ערכים, מעורבות חברתית והשקעה בכל תלמיד ותלמיד. אני גאה במורים, במחנכים ובכל התלמידים שלנו על הישגים ראויים לכל שבח ומאחל להם גיוס קל ושירות משמעותי בצה"ל ובשנת השירות"

 

נתוני המיצ"ב של בית החינוך המשותף חוף השרון לשנת הלימודים תשע"ו מראים על הישגים ראויים להערכה ברוב המדדים (ביחס לממוצע ארצי) והמשך מגמת שיפור  משמעותית מתשע"ה ל-תשע"ו. כך למשל ב"זכאות לבגרות מצטיינת" ובמספר הלומדים 5 יח' באנגלית ומתמטיקה, בדיווחי התלמידים על מעורבות באירועי אלימות, במספר ההולך וגדל של שילוב תלמידי החינוך המיוחד בחינוך הרגיל ברשות ובמקביל, בירידה מ-1.4% ל- 0.5% בשיעור הנשירה מתוך הגרים ברשות, נתון שמצביע על מתן מענים מותאמים לתלמידים מאתגרים שבעבר נשרו מהמערכת.

על פי התוצאות, שפורסמו על ידי משרד החינוך, אחוז הזכאות לבגרות בבית החינוך המשותף עומד על 91% בהשוואה ל- 66.2% ממוצע ארצי. אחוז תעודות הבגרות הכוללות אנגלית 5 יח"ל עומד על 74.8% בהשוואה ל- 33.1% בממוצע הארצי. אחוז תעודות הבגרות הכוללות מתמטיקה 5 יח"ל עומד על  20.6%  בהשוואה ל-11.4% ממוצע ארצי.  גם בקרב התלמידים המצטיינים בבית החינוך נרשמה עליה משמעותית בשנת הלימודים תשע"ו עם 16.81% מהבוגרים והבוגרות לעומת 7.7% בשנה הקודמת –  יותר מכפליים!

תלמידי המועצה מובילים גם בחינוך לערכים ולמעורבות חברתית ואזרחית, כאשר 60 מתוך 150 בוגרי השנתון ביישובי המועצה התנדבו לשנת שירות טרם גיוסם לשירות משמעותי בצה"ל. אחוזי הגיוס לצה"ל עומדים על 99% לבוגרים ו-97% לבוגרות.

נתונים אלה מציבים את בית החינוך של מועצת חוף השרון, גם השנה, בצמרת ההישגים של בתי הספר בישראל.

שוש אקהאוז מנהלת מחלקת החינוך בחוף השרון: "בית החינוך המשותף חוף השרון הוא הבית של כל תלמידי המועצה. ההישגים המפורטים לעיל, הם תוצאה של חתירה למצוינות מבלי לוותר על אף ילד.  התפיסה אותה מובילה המחלקה לחינוך: לראות כל ילד, לתפור מענים אישיים וקבוצתיים על פי הצרכים וללוות את התלמידים בתהליכים רגשיים וחברתיים , כל אלה גם יחד מכוונים לבוגר אחראי, מעורב, מתנדב ומוביל".

ראש המועצה אלי ברכה מסר: "חינוך אינו רק משוואה של ציונים אלא שקלול של ערכים, מעורבות חברתית והשקעה בכל תלמיד ותלמיד. במרחב המועצה פועלים "הבית של תמר" וכפר הנוער "נווה הדסה" המספקים מסגרת חינוכית מדהימה לתלמידים מכל רחבי הארץ. כראש מועצה אני מברך על כך שמסגרות חינוכיות חשובות אלה פועלות בשטח המועצה, וגאה במורים ובכל התלמידים שלנו על הישגים שראויים לכל שבח. בהזדמנות זו אני מבקש לברך את הבוגרות והבוגרים שלנו, המתגייסים לצה"ל ומתנדבים לשנת שירות, גיוס קל ושירות משמעותי – אתם גאוותנו".