אודות המועצה

קבלת קהל מחלקת רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים (והאגף המוניציפלי) עבר למשרדיו החדשים הממוקמים בחוצות שפיים בבניין מעל ארומה (במרכז המסחרי)
לברורים: 09-9596543