עקב חג עיד אלפיטר שמתקיים בתאריך 2.5.22 יחולו מספר שינויים בפינוי אשפה וגזם.

 

אשפה:

   אזורי פינוי יום א' – יתבצע פינוי אשפה במוצאי שבת  30.4.22  

  אזורי פינוי יום ב' – יתבצע פינוי אשפה מוקדם בבוקר 1.5.22

גזם וגושית:

אזורי פינוי א' וב' – יתבצע פינוי ביום א' 1.5.22