במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

 

מכרזים פומביים

מכרזים פומביים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת התמודדות
מכרז פומבי מס' 83/2024 להתקשרות עם רואה חשבון למתן שירותי ביקורת ובקרה על הוועדים המקומיים פומבי 14/02/2024 17/03/2024

עבור לארכיון המכרזים