במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: reuth@hof-hasharon.co.il

 

טופס הגשת מועמדות למכרז 

מכרזים פומביים

מכרזים פומביים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת התמודדות
מכרז פומבי מס' 55/2022 להספקת שרתים וציוד נלווה, לרבות רשיונות תוכנה ו/או עבודות התקנת השרתים והציוד הנלווה פומבי 26/05/2022 20/06/2022
מכרז 56/2022 להספקת שירותי בדיקת בקשות להיתרי בניה (בדיקת תכניות) פומבי 26/05/2022 20/06/2022

עבור לארכיון המכרזים