תכנית להעסקת עובדים עם מוגבלות לשנת 2020 – לצפייה בתוכנית לחץ כאן 

טופס הגשת מועמדות למכרז 

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2021/48 להספקה של ריהוט משרדי למשרדי המועצה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/09/2021 תאריך סגירת המכרז: 07/10/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 2021/48 להספקה של ריהוט משרדי למשרדי המועצה הודעת המועצה מס' 1 – שינוי בתנאי הסף, מועד פתיחת תיבת המכרזים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/09/2021 תאריך סגירת המכרז: 07/10/2021
שם המכרז: קול קורא לשיתוף פעולה בהפעלה של תכנית חינוכית המיועדת לפיתוח כישורי מנהיגות בקרב בני נוער קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/09/2021 תאריך סגירת המכרז: 07/10/2021
שם המכרז: מכרז מס' 83.21 לתפקיד פקח לחוקי עזר וחניה (עד 3 משרות) קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/09/2021 תאריך סגירת המכרז: 26/09/2021
שם המכרז: מכרז חיצוני מספר 87.21 – מנהל/ת יחידת רישוי עסקים קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/09/2021 תאריך סגירת המכרז: 26/09/2021
שם המכרז: מכרז חיצוני 82.21 - מנהל יחידת החינוך הקדם יסודי קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/09/2021 תאריך סגירת המכרז: 26/09/2021
שם המכרז: מכרז פנימי/חיצוני מס' 84.21 מנהל יחידת תשתיות תיעול וביוב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פנימי/חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/09/2021 תאריך סגירת המכרז: 26/09/2021
שם המכרז: מכרז חיצוני 86.21 לתפקיד רכז להב"ה ורכז נוער יא' – יב' במועצה אזורית קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/09/2021 תאריך סגירת המכרז: 26/09/2021
שם המכרז: מכרז חיצוני 85.21 לתפקיד רכז נוער ד'-ו' במועצה אזורית קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/09/2021 תאריך סגירת המכרז: 26/09/2021
שם המכרז: מכרז חיצוני מס' 88.21 רכז/ת הגיל השלישי לנושא תרבות ופנאי קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/09/2021 תאריך סגירת המכרז: 26/09/2021
שם המכרז: מכרז חיצוני 89.21 - עובד/ת סוציאלי/ת בתחום אזרחים ותיקים קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/09/2021 תאריך סגירת המכרז: 26/09/2021
שם המכרז: מכרז חיצוני מס' 90.21 - מפקח למחלקת תכנון ובניה קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/09/2021 תאריך סגירת המכרז: 26/09/2021
שם המכרז: חוף השרון - ועדת השלושה לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז משכ״ל שירותי אבטחה ושמירה -ש. 4.2020 קטגוריה: החלטות ועדת השלושה סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 24/06/2021 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: החלטת ועדת השלושה להתקשרות עם משכ״ל לשירותי ניהול ופיקוח למכרז אספקת דלקים מס׳ אד/14/2020 קטגוריה: החלטות ועדת השלושה סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 22/04/2021 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח ליסינג תפעולי לכלי רכב מס' לת:24/2020 קטגוריה: החלטות ועדת השלושה סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 16/12/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: החלטות ועדת השלושה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח קטגוריה: החלטות ועדת השלושה סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 26/07/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: החלטות ועדת התקשרויות לגבי אישור הארכת התקשרות עם סיטיקונקט בע"מ קטגוריה: החלטות ועדת התקשרויות סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 31/05/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: החלטות ועדת התקשרויות לגבי אישור הארכת התקשרות עם חברות הסעות להסעת תלמידים קטגוריה: החלטות ועדת התקשרויות סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 27/05/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: החלטות ועדת התקשרויות לגבי אישור הארכת התקשרויות עם מוסכים ונותני שירותים לרכבי המועצה קטגוריה: החלטות ועדת התקשרויות סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 27/05/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: החלטות ועדת השלושה לגבי סימון כבישים במועצה קטגוריה: החלטות ועדת השלושה סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 13/05/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: החלטות ועדת התקשרויות בעיניין התקשרות עם אמניר תעשיות מחזור בע"מ קטגוריה: החלטות ועדת התקשרויות סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 23/04/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: החלטות ועדת ההתקשרויות ע"פ נוהל 8/2016 קטגוריה: החלטות ועדת התקשרויות סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: טופס הגשת מועמדות לספר ספקים קטגוריה: התקשרות עם ספק יחיד סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/01/2019 תאריך סגירת המכרז:

עבור לארכיון המכרזים