טופס הגשת מועמדות למכרז 

מכרזים פומביים

מכרזים פומביים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת התמודדות
מכרז פומבי מס' 40/2021 לשירותים ולייעוץ בתחום ניטור שפכים במרחב המועצה פומבי 01/06/2021 29/06/2021
מכרז מס' 41/2021 – להתקשרות מסגרת לעבודות שיפוצים ותחזוקה פומבי 01/06/2021 29/06/2021
מכרז מס' 42/2021 – להספקת והתקנת משטח PVC באולם הספורט בבית יהושע פומבי 01/06/2021 05/07/2021
מכרז מס' 43/2021 לשירותי תחזוקת מערכת הביוב פומבי 01/06/2021 13/07/2021
מכרז פומבי מס' 2021/47 - להשכרת מדפסות משולבות בגדלים שונים ומתן שירותי תמיכה, תחזוקה והספקת טונר פומבי 25/08/2021 14/09/2021
מכרז פומבי מס' 2021/48 להספקה של ריהוט משרדי למשרדי המועצה פומבי 14/09/2021 07/10/2021
מכרז פומבי 2021/48 להספקה של ריהוט משרדי למשרדי המועצה הודעת המועצה מס' 1 – שינוי בתנאי הסף, מועד פתיחת תיבת המכרזים פומבי 14/09/2021 07/10/2021
קול קורא לשיתוף פעולה בהפעלה של תכנית חינוכית המיועדת לפיתוח כישורי מנהיגות בקרב בני נוער פומבי 14/09/2021 07/10/2021
מכרז 49/2021 לשירותי מעבדה לדיגום שפכים פומבי 23/11/2021 16/12/2021
מכרז 50/2021 לאספקה ותחזוקה של מערכות טלפוניה. פומבי 23/11/2021 30/12/2021
מכרז 51/2021 לשירותי עריכת סקרי סביבה. פומבי 01/12/2021 06/01/2022

חזור למכרזים פעילים