האתר בהרצה
דלג לתוכן העמוד

החלטת ועדת השלושה להתקשרות עם משכ״ל לשירותי ניהול ופיקוח למכרז אספקת דלקים מס׳ אד/14/2020

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
22/04/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז