פרסומת

האתר בהרצה
דלג לתוכן העמוד

חוף השרון - ועדת השלושה לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז משכ״ל שירותי אבטחה ושמירה -ש. 4.2020

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
24/06/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז