האתר בהרצה
דלג לתוכן העמוד

החלטות ועדת התקשרויות לגבי אישור הארכת התקשרויות עם מוסכים ונותני שירותים לרכבי המועצה

סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
27/05/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז