האתר בהרצה
דלג לתוכן העמוד
סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
23/04/2020

פרוטוקול ועדת התקשרויות - הארכת התקשרויות
 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז