אודות המועצה

בצרה

הוקם ב-1 באוגוסט 1946, וראשיתו בגרעין חיילים מארץ ישראל, ששירתו במלח"ע 2 בחיל ההנדסה הבריטי ליד העיר בצרה בעיראק. כששבו ארצה הוצעה להם ע"י המדור להתיישבות המעמד הבינוני קרקע להתיישבות ליד רעננה. כיום מונה המושב כ 1100 תושבים.

בצרה